Thông tin cập nhật MU Online server GOLD MU – Ultimate

Bên cạnh việc fix các lỗi thì chúng tôi cũng sẽ có các bản cập nhật thường xuyên khi có các tính năng mới.

 • Fix lỗi ngân hàng zen trong game (Gameserver.exe)
 • Thêm điều chỉnh thời gian được di chuyển sau khi bị giết và di chuyển map (Main.dll, Getmain, MainInfo.ini, GameServer.exe)
 • Fix đi lag nhân vật (Main.dll, GameServer.exe)
 • Thay nền bảng xếp hạng trong game và thêm nút chọn bảng xếp hạng (Gameserver.exe, Main.dll, Text.ini)
 • Fix người chơi ẩn trong boss bằng skill vũ khí (Main.dll)
 • Thêm giới hạn số lần vào Event hàng ngày Blood, Devil, ChaosCastle (GameServer.exe, GameServerInfo-Event, DataServer.exe, Query EventEntryCount, Main.dll, Text.txt)
 • Thêm tính năng chỉnh sửa Level tham gia Event (Gameserver.exe, EventEntryLevel.txt, Main.dll, EncodeClient)
 • Thêm config chỉnh sửa thời gian nhặt được đồ của người khác khi rơi ra chân (GameServer.exe, GameServerInfo-common)
 • Fix máu quái trên 2 tỷ bị lỗi (GameServer.exe)
 • Chỉnh sửa dame quái tỉnh tổng dame(GameServer.exe, GameServerInfo-common)
 • Thêm tính năng tính chỉnh sửa 1 số loại quái tính dame cuối (GameServer.exe, MonsterLastHitDamage.xml)
 • Fix lệnh Blockchat của admin người chơi vẫn post được (GameServer.exe)
 • Update file thêm vũ khí rồng custom để hiện màu sẵn chuẩn (Main.dll, EncodeClient, CustomDevineItem.txt)
 • Thêm config Tắt hút máu của Tiểu Quỷ, Đại Quỷ, Cốt Rồng, Quái Điểu (GameServer.exe, GameServerInfo – Custom.ini)
 • Chỉnh sửa hệ thống danh hiệu chữ trong game tự động bằng 3 loại Level+Master, Reset, Relife (GameServer.exe, CustomRankUser.xml, Main.dll, CustomRankTitle.txt trong EncodeClient)
 • Update tính năng VIP mã QR chuyển khoản ngân hàng trong game (Main.dll, DataCustomBanking)
 • Chỉnh sửa Event TVT Event (GameServer.exe, TvTEvent.xml)
 • Thêm lệnh make đồ có thời gian cho admin trong game (GameServer.exe, Command.xml)
 • Thêm chức năng thông báo trong sub khi người chơi nhặt đồ (GameServer.exe, CustomItemGetNotice.xml, Message.txt -233)
 • Sửa lại tính năng reset, relife trừ nguyên liệu trong hòm đồ nếu tắt ngân hàng ngọc(GameServer.exe)
 • Fix tên Guild liên minh hiện màu xanh (GameServer.exe)
 • Thêm LOG của hòm đồ nhân vật khi vào game và thoát game (GameServer.exe)
 • Thêm LOG vòng quay may mắn (GameServer.exe, GameServerInfo-common)
 • Fix chặn fake post Item (GameServer.exe, Main.dll, DataServer.exe)
 • Update thêm file chỉnh sửa màu sắc đồ mặc định của game (EncodeClient/CustomItemColor.txt)
 • Thêm chức năng tắt Cash Shop ở client (Main.dll, Getmain, MainInfo.ini)
 • Update thêm tính năng lệnh nhặt đồ /pick (GameServer.exe, CustomPick.txt)
 • Update antihack GoldShield Chống bypass phía client
 • Chống hack Xdame
 • Chống hack Injection DLL
 • Chống hack chạy nhanh
 • Chống hack delay phía client
 • Thêm chức năng CustomMix v2 (GameServer.exe, DataCustomCustomMix)
 • Thêm chức năng chỉnh sửa giao diện chọn nhân vật, hành động khi chọn nhân vật (Main.dll, MakeSelectChar.txt trong EncodeClient, Getmain, MainInfo.ini)
 • Thêm config cho antihack tốc độ di chuyển (GameServerInfo – Hack.ini)
 • Thêm chức năng Bật/Tắt treo cửa hàng offline (Gameserver.exe, GameServerInfo – Custom)
 • Thêm chức năng chụp màn hình người chơi vào menu Tool>>Online Users (Gameserver.exe)
 • Thêm config cho reset vip (Gameserver.exe, GameServerInfo – Command)
 • Thêm lệnh chụp ảnh màn hình người chơi lưu vào trong thư mục Antihack (Gameserver.exe, Command.xml)
 • Thêm lệnh Set level cho người chơi (Gameserver.exe, Command.xml)
 • Thêm config tắt buff skill cho nhân vật khác (Gameserver.exe, GameServerInfo – Skill)
 • Chuyển chế độ tính năng của set thành cộng dồn (Gameserver.exe, CustomSetItemOption.xml)
 • Fix lại dame của CustomItemPower, CustomItemLevelOption chuẩn (Gameserver.exe)
 • Update sub tắt giao dịch cũng có thể sử dụng Custom BOT (Gameserver.exe)
 • Thêm config Dame, Def sói Hoàng Kim (Gameserver.exe, GameServerInfo – Character.ini)
 • Thêm Mix sói hoàng kim (Gameserver.exe, GameServerInfo – ChaosMix.ini, Message.txt-137,138)
 • Thêm tính năng hiển thị thông báo khi người chơi bị giết (GameServer.exe, Main.dll, Text.ini)
 • Sửa lại bảng hướng dẫn lệnh trong game, thêm phím tắt (Main.dll, Text.ini, Getmain, CustomKeyboard.ini, CustomCommandInfo.txt)
 • Thêm config viết thêm ghi chú đồ ở cuối hoặc giữa đồ (Main.dll, Getmain, MainInfo.ini)
 • Update bảng xếp hạng trong game mới (Main.dll, Text.ini, GameServer.exe, CustomRanking.xml, DataServer.exe)
 • Fix khi move map hiện nhân vật khác ngay lập tức (GameServer.exe)
 • Thêm bật/tắt thanh đo thời gian auto ingame (Main.dll, Getmain, MainInfo.ini)
 • Thêm tính năng icon buff của party (Main.dll, GameServer,exe, GameserverInfo-common.ini)
 • Update bảng reset auto trong game (Main.dll, Getmain, CustomKeyboard.ini, MainInfo.ini, Gameserver.exe)
 • Thêm lệnh /setpass, tẩy điểm từng cột (Gameserver.exe, Command.xml)
 • Update lệnh /bockchat (Gameserver.exe, command.xml, DataServer.exe)
 • Update bảng Custom Event Time mới (Main.dll, Text.ini, Getmain, CustomEventTimeText.txt, Gameserver.exe, CustomEventTime.xml)
 • Thêm bật tắt thanh cuộn ở Move List (Main.dll, Getmain, CustomInterface.ini)
 • Change ChaosCastle.txt to ChaosCastle.xml
 • Thêm chức năng thay đổi tên từng sub (Main.dll, ServerListInfo.txt)
 • Thêm chức năng xem trang bị nhân vật khác (Main.dll, Getmain, MainInfo.ini, Gameserver.exe)
 • Thêm tính năng Oẳn tù tì trong game (Bật/tắt tại Getmain) (GameServer.exe, Message.txt, Main.dll, Getmain)
 • Thêm Bot Trade, cộng hưởng, thu mua (GameServer.exe, BotTrader.xml, BotAlchemist.xml, BotPurchaseItem.xml, Main.dll, TextBot.txt trong EncodeClient)
 • Thêm nút tự động PVP (Main.dll, getmain, CustomKeyboard.ini)
 • Nút luôn hiện tên nhân vật (Main.dll, getmain, CustomKeyboard.ini)
 • Fix chữ chat bị chèn nhau cân chỉnh lại cho đẹp (Main.dll)
 • Thêm DropRate theo Vip tài khoản (GameServer.exe, ItemDrop.xml)
 • Add DisableOffHelper Getmain (Main.dll, Getmain)
 • Add RespawnLoginLocation.xml (GameServer.exe)
 • Add Event/CustomArena.xml (Main.dll, Gameserver.exe)
 • Hoàn thiện lệnh /relife (Gameserver.exe, DataServer.exe)
 • Add CustomGHRS.xml (Gameserver.exe, DataServer.exe, Message.txt)
 • Thêm ExcellentOptionRate.xml (Chỉnh sửa tỉ lệ ra dòng Exl)
 • Thêm vòng quay may mắn mới có nhiều loại vòng quay nhỏ (Main.dll, Getmain, Gameserver, LuckyWheel.xml)
 • Thêm cột AddLifeRate vào CustomItemPower.xml, CustomItemLevelOption.xml, CustomItemPower.xml
 • Thêm bật/tắt icon buff (main.dll, getmain)
 • thêm Item.txt vào tool EncodeClient (main.dll)
 • add getmain CustomKeyboard.ini, main.dll
 • add custom add point (main.dll, getmain, gameserver)
 • Fix quay wing 2.5 (Client, Gameserver.exe)
 • Fix thông báo quay đồ
 • Add max cửa sổ game (Main.dll, Getmain)
 • Add CustomSetItemOption.xml
 • Add CustomItemPower.xml
 • Add CustomItemLevelOption.xml
 • Add HackSkillCheck.xml (Mới xong check count)
 • Anti combo
 • Anti bơm máu nhanh
 • Anti đổi skill nhanh
 • Add RelifeTable.xml (Chưa làm lệnh)
 • Antihack GoldShield client (Main.dll)
 • add RewardTable.xml
 • Resettable.xml, resetvip, thêm lệnh reset, command.xml
 • Bật tắt lưu lại auto reset khi thoát game (Gameserverinfo-command)
 • Thêm offline helper trong gameserver (GameserverInfo-Custom)
 • Add BotStore.xml
 • Add ItemLevelName.txt
 • BotBuffer.txt -> BotBuffer.xml
 • CustomOnlineLottery.txt -> CustomOnlineLottery.xml
 • ItemOption.txt -> ItemOption.xml
 • add ItemOptionWing.xml
 • change CustomStartItem.txt -> CustomStartItem.xml
 • change ExperienceTable.txt -> ExperienceTable.xml
 • Trừ zen theo mạng rửa tội Gameserverinfo-command
 • CustomTop.txt -> CustomTop.xml
 • Thêm TrayMode F12 (Main.dll)
 • Antihack autodame (HackAutoDameCheck.xml)
 • Thêm config bật tắt nâng cấp độ item, config thông báo mix trong sub hoặc toàn server (Gameserverinfo-chaosmix)
 • Thêm chỉnh bật tắt tốn tên RLF (gameserverinfo-custom)